11-15 December 2017
Shanghai
Asia/Shanghai timezone

Participant List

38 participants

Full name Affiliation
Ali-Dib, Mohamad CPS - University of Toronto
Bitsch, Bertram Lund University
Chen, Guo Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)
Fu, Li SJTU
Gu, Pin-Gao ASIAA
GUO, ZHEN KIAA, PKU
Huang, Xu MIT Kavli Institute for Astrophysics and Space research
Jankovic, Marija Imperial College London
Kouwenhoven, M.B.N. (Thijs) Xi'an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU)
Lai, Dong Cornell University
laibe, guillaume École normale supérieure de Lyon
Lee, Eve California Institute of Technology
Li, Gongjie Georgia Tech
Lin, Douglas University of California Santa Cruz
Lin, Min-Kai ASIAA
Liu, Bin Shanghai Astronomical Observatory
Liu, Yao Purple Mountain Observatory
Lombart, Maxime Ecole Normale Superieure de Lyon
Long, Feng KIAA/PKU
Nelson, Richard Queen Mary University of London
Paardekooper, Sijme-Jan Queen Mary, University of London
Steffen, Jason UNLV
Wang, Ji Caltech
Wang, Xuefeng NJU
Wang, Zhuoxiao Tsinghua University
Weiss, Lauren University of Montreal
Xiao, Lin Xinjiang Astronomical Observatory, CAS
Xie, Jiwei Nanjing University
Xu, Ziyan Peking University
Yang, Ming Nanjing University
Yu, Cong Sun Yat-Sen University
Zanazzi, John Cornell University
zhang, hui Nanjing University
Zhang, Xiaojia Department of Earth Sciences, the University of Hong Kong
Zheng, Xiaochen Tsinghua Univ., China
Zhou, Liyong School of Astronomy and Space Science, Nanjing University
Zhu, Wei Canadian Institute for Theoretical Astrophysics
Zurlo, Alice Universidad Diego Portales